15. FNSS Plastic Battle Askeri Kara Araçları Model Yarışması Koşulları

1. Değerlendirme Kriterleri:

Yarışmanın değerlendirme süreci, çevrim içi uygulama aracılığı ile her bir jüri üyesinin, katılan tüm modelleri dört farklı kriter üzerinden puanlamasıyla gerçekleştirilecektir. Kriterlerin puan değerleri eşit ağırlıklı değildir. Farklı kategorilerde yer alan kriterlerin puan ağırlıkları her kategori için madde 2’nin alt başlıklarında detaylı olarak verilmiştir.

Montaj ve Yapılandırma Düzeyi: Model üzerinde, tüm boya uygulamaları dışında kalan; montaj, tesviye, dekal uygulaması, malzemelerin doğru kullanılması, yapısal ilavelerdeki teknik beceri ve benzer uygulamalar.

Boyama ve Eskitme: Modelin astarlanmasından son rötuşa ve gerekli olduğu durumda verniğine kadar yapılan işlemlerdeki doğruluk ve ustalık.

Zorluk Derecesi: Model üzerindeki detaylar, renk ve kamuflajın uygulamadaki zorluk derecesi. Diorama kategorisinde figür, doğa, araçlar ile bina/yapıların detay seviyesi, nitelik ve nicelikleri.

Teknik Uygunluk ve Tarihsel Gerçeklik: Modelin tarihsel açıdan doğruluk seviyesi ile estetik sunumu. Diorama kategorisinde kompozisyon dengesi ve yaratıcılık.

 

2. Yarışma Kategorileri

2.1. Kategori 1K: 1/35 Ölçek, 1914’ten Günümüze Dünya Savaşları Askeri Kara Araçları:

1914’den günümüze dünyanın herhangi bir bölgesinde görev yapmış, 1/35 ölçek tüm paletli/tekerlekli/yarı paletli askeri kara araçlarını kapsar. Bu kategoriye plastik, reçine (resin) veya metal gibi temel malzemelerle üretilmiş, her türlü detay setiyle detaylandırılmış modeller katılabilir. 

 • Montaj ve Yapılandırma Düzeyi: %25
 • Boyama ve Eskitme: %35
 • Zorluk Derecesi: %25
 • Teknik Uygunluk ve Tarihsel Gerçeklik: %15

 

2.2. Kategori 2K: 1/48 Ölçek, 1914’ten Günümüze Dünya Savaşları Askeri Kara Araçları:

1914’den günümüze dünyanın herhangi bir bölgesinde görev yapmış, 1/48 ölçek tüm paletli/tekerlekli/yarı paletli askeri kara araçlarını kapsar. Bu kategoriye plastik, reçine (resin) veya metal gibi temel malzemelerle üretilmiş, her türlü detay setiyle detaylandırılmış modeller katılabilir.

 • Montaj ve Yapılandırma Düzeyi: %25
 • Boyama ve Eskitme: %35
 • Zorluk Derecesi: %25
 • Teknik Uygunluk ve Tarihsel Gerçeklik: %15

 

2.3. Kategori 3K: 1/72 Ölçek, 1914’ten Günümüze Dünya Savaşları Askeri Kara Araçları:

1914’den günümüze dünyanın herhangi bir bölgesinde görev yapmış, 1/72 ölçek, tüm paletli/tekerlekli/yarı paletli askeri kara araçlarını kapsar. Bu kategoriye plastik, reçine (resin) veya metal gibi temel malzemelerle üretilmiş, her türlü detay setiyle detaylandırılmış modeller katılabilir.

 • Montaj ve Yapılandırma Düzeyi: %25
 • Boyama ve Eskitme: %35
 • Zorluk Derecesi: %25
 • Teknik Uygunluk ve Tarihsel Gerçeklik: %15

 

2.4. Kategori 4K: 1/35, 1/48 ve 1/72 Ölçek 1909'dan Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Kara Araçları:

1914’den günümüze dünyanın herhangi bir bölgesinde görev yapmış tüm paletli/tekerlekli/yarı paletli Türk Silahlı Kuvvetleri askeri kara araçlarını kapsar. Bu kategoriye plastik, reçine (resin) veya metal gibi temel malzemelerle üretilmiş, her türlü detay setiyle detaylandırılmış modeller katılabilir.

 • Montaj ve Yapılandırma Düzeyi: %25
 • Boyama ve Eskitme: %35
 • Zorluk Derecesi: %25
 • Teknik Uygunluk ve Tarihsel Gerçeklik: %15

 

2.5. Kategori 5K: Askeri Figürler ve Büstler

Bu kategoriye tüm tarihsel dönemlere ve milletlere ait, plastik, reçine (resin) veya metal gibi temel malzemelerden üretilmiş 1/35 ve üzeri ölçeklerdeki tüm figürler katılabilir.

 • Montaj ve Yapılandırma Düzeyi: %10
 • Boyama ve Eskitme: %70
 • Zorluk Derecesi: %10
 • Teknik Uygunluk ve Tarihsel Gerçeklik: %10

 

2.6. Kategori 6K: Ölçekli Diorama

Bu kategoriye zemini el yapımı veya hazır olarak satılan, her türlü malzeme kullanılarak üretilmiş, bütün ölçeklerdeki canlandırmalar katılabilir.
Canlandırma üzerinde askeri araçla beraber kullanılan her türlü figür, ekipman, silah, bina, bitki, hayvan, yüzey şekilleri ve jeolojik yapılar değerlendirmeye alınacaktır.
15x15 cm’den küçük; sadece düz zemin kullanılmış, bina, doğa veya yüzey şekilleri gibi unsurlardan birini bulundurmayan, figür kullanılmamış canlandırmalar bu kategoriye dahil edilmeyecektir.
Bu kategoriye özel olarak aşağıdaki maddeler değerlendirme kriterlerine ilave edilmiştir:

 • Mesaj / tema:  %15
 • Araç ve Figürlerde; Montaj, Boyama ve Eskitme: %40
 • Zemin (Bina/Zemin/Bitki ve Diğer Detaylarda Montaj, Boyama ve Eskitme):%25
 • Kompozisyon, Görsellik ve Gerçeklik: %15
 • Zorluk Derecesi: %5

 

2.7. Kategori 7K: Genç Modelciler 

Sadece 16 yaş ve altı katılımcılara açıktır.
Bu kategoriye katılım için kayıt formları yarışmacının velisi tarafından doldurulmalıdır.

Bu kategoriye her ölçekte, hazır olarak satılan, plastik, reçine (resin) veya metal gibi temel malzemelerle üretilmiş, her türlü detay setiyle detaylandırılmış Askeri Kara Aracı, modeller katılabilir.

* Bu kategoriye katılacak yarışmacıların başvurularını yapabilmeleri için profil sayfalarında istenilen veli bilgilerini doldurmaları zorunludur.
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ("FNSS") tarafından gerçekleştirilecek olan 15. Plastic Battle Askeri Kara Araçları Model Yarışması ("Yarışma")'na velisi olduğum katılımcı ("Katılımcı")'nın www.fnssplasticbattle.com internet sitesinde yer alan hüküm ve şartlarla katılmasının bilgim ve rızam hilafında olduğunu, Katılımcı’nın Yarışma’ya katılımına mani olabilecek nitelikte herhangi bir durumun bulunmadığını, Katılımcı tarafından ve/veya Yarışma kapsamında Katılımcı’ya ilişkin FNSS'ye aktarılan kişisel bilgilerin FNSS tarafından işbu Yarışma amacıyla kullanılmasının, işlenmesinin, muhafaza edilmesinin, lüzum görüldüğü hallerde anonim hale getirilerek kayıtlarında saklanmasının rızam hilafında olduğu, Katılımcı’nın modeline ait tüm görsellerin daha sonra FNSS tarafından tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri kapsamında veya şirket içi dijital ve fiziksel ortamlarda, çıkartmakta olduğu bültenlerde ve internet sitesi dahil sosyal medya mecralarında paylaşılmasına açık rızamın bulunduğunu, Yarışmacı; yukarıda bahsi geçen hususlarda tam ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini, hüküm ve şartların tamamını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3. Yarışma Takvimi

Duyuru: 7 Temmuz 2022
Yarışma duyurusu ve katılım koşulları fnssplasticbattle.com internet sitesinden ilan edilecektir.

Kayıt ve Katılım: 25 Temmuz – 5 Eylül 2022
Yarışmacılar, kayıt ve katılımlarını " fnssplasticbattle.com" internet sitesinden 25 Temmuz 2022 tarihinden, 5 Eylül 2022 tarihine kadar elektronik olarak yapabileceklerdir. 5 Eylül 2022 gece yarısı katılım sayfası erişime kapanacaktır. Katılımcıların yapacakları her model başvurusu için, rakamlardan oluşan 6 haneli katılım kodu model fotoğrafının yüklenmesi ile eş zamanlı otomatik olarak oluşturulacaktır.

Yarışma Jürisi: 8 – 11 Eylül 2022
Jüri değerlendirmesi elektronik ortamda oluşturulan puanlama sistemi kullanılarak, 1’inci maddede yer alan kriterler üzerinden yapılacaktır.

Sonuçların İlanı: 14 Eylül 2022
Yarışma sonuçlarının ilanı “fnssplasticbattle.com” web adresi ve PlasticBattle Armor Modeling Show (https://www.facebook.com/FNSSPlasticBattle) Facebook sayfamız üzerinden yapılacaktır.

Soru – Cevap Tarihi: 25 Temmuz – 5 Eylül 2022
Yarışmacılar, sorularını 5 Eylül 2022 tarihine kadar “[email protected]" elektronik posta adresine gönderebileceklerdir. Sıkça sorulan soruların cevapları, www.fnssplasticbattle.com internet adresinde yer alan "Soru ve Cevaplar" sayfasından anonim olarak yayınlanacaktır.

 

4. Ödüller

1K ve 6K arası tüm kategorilerde 1’inci, 2’nci ve 3’üncülük ödülü olarak, başvuru formunda tarafımıza iletilen adreslerinize yarışma madalyonu gönderilecektir.
“7K Genç Modelciler” kategorisinde yer alan modelcilere ise sürpriz hediyeler adreslerine gönderilecektir.

 

5. Kayıt ve Katılım

5.1. Kişisel Verilerin Korunması 

FNSS’nin Yarışmacılara ait kişisel veriler de dahil olmak üzere kendisinin elde ettiği veya kendisi ile paylaşılan birtakım kişisel verileri işlemesi ve kişisel verilerin işlenmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca belli usul ve şartlara tabi olması dolayısıyla,

FNSS, Yarışmacıların yarışma kapsamında kendisine aktardığı veya kendisinin yarışma kapsamında elde ettiği ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm bilgi, belge ve özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilebilecek nitelikteki bilgi ve belge dahil tüm kişisel verileri, yarışma bağlamında tanımlanan hizmet ve/veya kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği kapsamda, amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlemeyi, yarışma kapsamındaki hizmetin görülmesi ve/veya kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silmeyi, yok etmeyi veya anonim hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Özel nitelikli kişisel veriler, Kanun’un 6 maddesi kapsamında kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri olarak tanımlanmış olup; FNSS her ne koşulda olursa olsun Yarışmacının kendisine aktardığı ve/veya verilen hizmet kapsamında topladığı/kaydettiği özel nitelikli Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirtilen esas ve usullere uygun olarak işlemeyi taahhüt eder.

 

5.2. Son başvuru tarihleri:
Yarışmacılar, kayıt ve katılımlarını "fnssplasticbattle.com" internet sitesinden 25 Temmuz 2022 tarihinden, 5 Eylül 2022 tarihine kadar elektronik olarak yapabileceklerdir. 5 Eylül 2022 gece yarısı katılım sayfası erişime kapanacaktır.

 

5.3. Katılım formatı: 

Elektronik Kayıt: Yarışma katılımcıları; 25 Temmuz tarihinden itibaren www.fnssplasticbattle.com adresinde yer alan yarışmacı kayıt formunu elektronik olarak doldurup kayıt yaptırmalıdır. Kayıt yaptıran yarışmacıların kimliği yarışma organizasyonu tarafından gizli* tutulmakta olup, her model için ayrı olarak oluşturulan 6 haneli katılımcı kodunu saklı tutmaları gerekmektedir.

Yarışmacının önkoşulları sağladığına dair PlasticBattle Komitesi onayı verildikten sonra Yarışmacı model kodunu, yarışma sonuçlandırılıncaya kadar hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşamaz, aksi bir durum tespit edildiği takdirde katılım geçersiz sayılacaktır.

 

5.4. Modellerin yüklenmesi:

Modellerin fotoğrafları, elektronik kopya olarak “fnssplasticbattle.com” adresinde tanımlanan alanlara yüklenecektir. Yarışmacılar istedikleri tüm kategorilerde, istedikleri kadar modelle yarışmaya katılabilirler.
Sunucuya aynı saate yükleme yapılmasından doğabilecek aksaklıklar göz önünde tutularak, yükleme işlemleri son güne bırakılmamalıdır.

 

5.4.1. Katılım Formu:
Yarışmacılar katılım formlarını doldururken doğru kategoride katılım yaptıklarına dikkat etmelidir.

 

5.4.2. Fotoğraf Formatı:
Modelin fotoğrafı çeşitli açılardan alınmış en az 4, en fazla 12 adet olmak üzere istenilen zemin renginde sunulabilir. El yapımı modeller hariç, modelin sadece son halinin fotoğrafları yüklenmelidir. El yapımı modellerin yapım aşamaları model sahibinin tercihiyle yüklenebilir.

 

5.4.2.1. Modellerin çekim açıları:

 • Araç; ön, arka, üst, alt, arka çapraz, ön çapraz açılar ve ilave olarak 4 fotoğrafa kadar arzu edilen noktalardan yakın detay
 • Figür; ön, arka, arka çapraz, ön çapraz açılar, ve ilave olarak 4 imaja kadar arzu edilen noktalardan yakın detay
 • Diorama; ön, arka, üst, çapraz açılar ve ilave olarak 10 imaja kadar arzu edilen noktalardan yakın detay

5.4.2.2. Teknik gereksinimler:

 • Dosya Tipi (Format) : JPEG, JPG
 • Çözünürlük (DPI)     : 72 dpi
 • Renk Modu              : RGB
 • Ölçü                          : 1600x1200 piksel ve üzeri
 • Dosya Boyutu          : Her bir görsel için en fazla 7MB


5.4.2.3. Referanslar:
Yarışmada referans verme zorunluluğu yoktur. Modelciler gerekli gördüğü takdirde jüriyi aydınlatmak amacıyla, modellerine ait referans belge/fotoğrafları ilgili alana yükleyebilirler.

 

6. Kurallar

6.1. Yarışmacılar www.fnssplasticbattle.com internet sitesinden katılımcı başvurularını elektronik olarak onayladıkları andan itibaren tüm yarışma şartları ve jüri kararlarını aynen kabul etmiş olurlar.

6.2. FNSS, yarışmaya katılan tüm modellerin fotoğraflarını dilediği sürece ve dilediği şekilde sergileme hakkına sahiptir. FNSS aynı zamanda, yarışmaya katılan modellere ait fotoğrafları tanıtım amacıyla kullanabilir, basın ve yayın kuruluşları ile paylaşabilir.

6.3. Daha önceki "FNSS Plastic Battle Askeri Kara Araçları Model Yarışmalarında” ödül alan modeller bu yarışmaya katılamaz.

6.4. Modelciler her kategoride dilediği kadar modelle yarışmaya katılabilir. Her model ayrı olarak değerlendirmeye tabi tutulur.

6.5. Yarışma organizasyonu fotoğraflar üzerinde oynama yapılıp yapılmadığına ilişkin bir inceleme yapamayacaktır. Fotoğraflar üzerinde görsel düzenleme programları veya uygulamaları aracılığıyla renk oynamaları ve rötuşlama yapılmamalıdır.

6.6. Yarışmacılar model fotoğraflarının hiçbir yerinde sahibini tanıtan veya tanıtma amacı-potansiyeli taşıyan isim, e-posta adresi, yazı ya da işaret bulunduramaz.

6.7. Tüm başvurular, “fnssplasticbattle.com” web adresinde “üye girişi” alanında yarışmacılar için tanımlanan alana girişi yapılıp modellere ait fotoğrafların yüklenmesiyle yapılır. Elektronik-posta ile gönderilen fotoğraflar ve yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bilgiler duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.